Saturday, May 3, 2014

PROGRAM KELAS TAMBAHAN BERPUSAT :SEJARAH

Program kelas tambahan berpusat Sejarah SPM. Walaupun 5 kelas yang terlibat tetapi kehadiran pelajar tidak begitu menggalakkan. Diharap pelajar SPM 2014 lebih bermotivasi untuk kelas tambahan akan datang.


                                                                                                    credit to  : Cikgu Salwana

No comments:

Post a Comment