Monday, October 13, 2014

PT3 2014

Peperiksaan PT3 di SMK Datuk Panglima Abdullah bermula dari 13 Oktober hingga 16 Oktober 2014.Jadual perlaksanaan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) untuk tahun 2014 yang telah ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) dibuat menggunakan 3 jenis instrumen.

  1. Ujian bertulis 
    Melibatkan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Geografi, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Iban, Bahasa Kadazandusun, Pendidikan Islam, Matematik, Sains dan Kemahiran Hidup Bersepadu(KH).
  2. Ujian lisan (bertutur dan mendengar) melibatkan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
  3. Kajian kes untuk matapelajaran Sejarah dan Geografi.

No comments:

Post a Comment